Cilt 29, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

Makaleler

Domateste kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici’ye dayanıklılığın kalıtımı PDF
Aylin KABAŞ, Hülya İLBİ, Nedim MUTLU, Abdullah ÜNLÜ
Organik ve kimyasal gübre uygulamalarının örtüaltı domates yetiştiriciliğinde toprak verimliliği ve bitkinin beslenmesine etkileri PDF
Elif Işıl DEMİRTAŞ, Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Cevdet Fehmi ÖZKAN, Nuri ARI
Kiraz yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının benimsenmesini etkileyen faktörlerin analizi PDF
Mehmet HASDEMİR, Cemal TALUĞ
Türkiye’de doğal olarak yetişen bazı gypsophila (Gypsophila sp.) türlerinin süs bitkisi olarak kullanım olanakları PDF
Ayşe Serpil KAYA, Özgül KARAGÜZEL, Köksal AYDİNŞAKİR, Soner KAZAZ, Adnan ÖZÇELİK
Genotipsel farklılığın çileğin mineral beslenmesi üzerine etkisi PDF
Emine UZUNOĞLU BULDUK, İbrahim ERDAL

Derlemeler

Türkiye’de AB nitrat direktifi’nin uygulanması PDF
Hatice BİLGİN YILDIRIM, Süleyman DEMİR


DERİM in


DOAJ (Directory of Open Access Journals )                                 FAO AGRIS 

               

 

TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri (Tarım) Veri Tabanı               OpenAIRE 

                                   

 

  GOOGLE AKADEMİK

  

 

ISSN : 1300-3496
e-ISSN : 2149-2182

Creative Commons Lisansı
Derim Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

------------------------------------------------------------------

DERİM

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Demircikara Mh. Paşakavakları cad. No:11, P.K.35 Antalya

derim@derim.com.tr

www.derim.com.tr