Cilt 26, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

Makaleler

DÖRTYOL VE SAMANDAĞ (HATAY)' DA YETİŞTİRİLEN VALENCIA LATE PORTAKALLARININ SOĞUKTA MUHAFAZASI SIRASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİ PDF
Ahmet Erhan ÖZDEMİR, Elif ERTÜRK ÇANDIR, Mustafa KAPLANKIRAN, Celil TOPLU, Turan Hakan DEMİRKESER, Ercan YILDIZ
‘VALENCIA LATE’ PORTAKALINDA 1-METİLSİKLOPROPEN (1-MCP) UYGULAMALARININ HASAT SONRASI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PDF
Emel Fatma TÜRK, Hakkı Zafer CAN, Fatih ŞEN
PARTENOKARP VE PARTENOKARP OLMAYAN PATLICANLARIN (Solanum melongena L.) BAZI VEJETATİF VE GENERATİF GELİŞME PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF
Hatice Filiz BOYACI, Asu OĞUZ, Mine ÜNLÜ, Ahmet EREN, Volkan TOPÇU, Süleyman ERKAL
BAZI DOMATES HATLARININ DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV=TOMATO SPOTTED WİLT VİRUS)’NE KARŞI REAKSİYONLARININ MEKANİK İNOKULASYON YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ PDF
Asu OĞUZ, Ş. Şebnem ELLİALTIOĞLU, Nejla ÇELİK, Aylin KABAŞ, Sinan ZENGİN
HIYARDA (Cucumis sativus L.) İLKBAHAR ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN HİBRİT ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI PDF
Volkan GÖZEN, Ruhsar YANMAZ


DERİM in


DOAJ (Directory of Open Access Journals )                                 FAO AGRIS 

               

 

TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri (Tarım) Veri Tabanı               OpenAIRE 

                                   

 

  GOOGLE AKADEMİK

  

 

ISSN : 1300-3496
e-ISSN : 2149-2182

Creative Commons Lisansı
Derim Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

------------------------------------------------------------------

DERİM

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Demircikara Mh. Paşakavakları cad. No:11, P.K.35 Antalya

derim@derim.com.tr

www.derim.com.tr