Bazı yerel domates genotiplerinin fenotipik karakterizasyonu ve akrabalık derecelerinin belirlenmesi

Asu OĞUZ, Volkan GÖZEN, Aylin KABAŞ, Sinan ZENGİN, Kenan SÖNMEZ, Ş. Şebnem ELLİALTIOĞLU
2.134 568

Öz


Türkiye, dünya domates üretici ülkeler arasında yıllık 11 milyon tonluk üretimi ile dördüncü sırada yer almaktadır. Domates, anavatanı olmamasına rağmen Türkiye coğrafyasında adapte bir sebze türüdür ve yüksek oranda biyoçeşitlilik göstermektedir. Bu araştırmada , 52 farklı bölgeden toplanan 76 yerel domates genotipi ile 4 yabancı ve 8 yabani tür olmak üzere toplam 88 domates genotipi kullanılmıştır. Bu genotipler arasında morfolojik değişimler incelenmiştir. Bazı yerel genotiplerin varlığının varyasyonu arttırdığı tespit edilmiştir. Morfolojik karakterizasyon sonucu elde edilen gözlemler değerlendirildiğinde 0.15 oranında farklılıkla 10 ana alt-küme oluşturduğu görülmüştür. Belirli özelliklere sahip materyallerin ayrı gruplarda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında 88 genotipten 86’sının diğerlerinden ayrı özelliklere sahip olduğu gözlenirken, G80 ve G83 genotiplerinin yüksek oranda (% 94) birbirine benzer olduğu gözlenmiştir. 88 genotip arasındaki benzerlik katsayısı - 0.11 ile 0.94 arasında değişiklik göstermiştir. Çalışma sonucunda oluşturulan grupların nicel ve nitel morfolojik özellikler bakımından birbirine benzer materyallerden oluştuğu görülmüştür. Bu materyaller sağladıkları genetik varyasyon sayesinde domates ıslah çalışmalarında önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler


Biyoçeşitlilik; Yerel genotipler; Solanum lycopersicum; Morfolojik karakterizasyon; Sınıflandırma

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.16882/derim.2014.96193

Referanslar


FAO (2011). Agricultural Production Data. http://faostat3.fao.org/faostatgateway/go/to/home. Date accessed: February 06, 2014. Peralta, I. E., & Spooner, D. M. (2005). Morphological characterization and relationships of wild tomatoes. ( Solanum L. section Lycopersicon ). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, 104:227-257.

Rick, C. M. (1969). Origin of cultivated tomato, current status and the problem. Abstract, XI International Botanical Congress, p. 180

Rick, C. M., & Holle M. (1990). Andean Lycopersicon esculentum var. cerasiforme : genetic variation and its evolutionary significance. Journal Economic Botany , 44, 69-78

Rohlf, F. J. (2005). NTSYS-pc: Numerical taxonomy and multivarite analysis system, version 2.2, user guide. Exeter Software, New York.

UPOV (2001). Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability, Tomato, Vol. TG/44/10. UPOV, p. 49, Geneva.
DERİM in


DOAJ (Directory of Open Access Journals )                                 FAO AGRIS 

               

 

TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri (Tarım) Veri Tabanı               OpenAIRE 

                                   

 

  GOOGLE AKADEMİK

  

 

ISSN : 1300-3496
e-ISSN : 2149-2182

Creative Commons Lisansı
Derim Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

------------------------------------------------------------------

DERİM

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Demircikara Mh. Paşakavakları cad. No:11, P.K.35 Antalya

derim@derim.com.tr

www.derim.com.tr