Domateste kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici’ye dayanıklılığın kalıtımı

Aylin KABAŞ, Hülya İLBİ, Nedim MUTLU, Abdullah ÜNLÜ
2.709 4.799

Öz


Kök ve kök boğazı çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (FORL), domateste önemli verim kaybına sebep olmaktadır. Çalışmada, bu hastalığa dayanıklılığın kalıtımı araştırılmıştır. Dayanıklı Fla. 7781 ile hassas 560 numaralı hattın melezlenmesinden elde edilen F1, F2, BC1 ve ebeveynler, FORL izolatıyla testlenmiştir. Testlemede 493 F2 bitkisi, 476 BC1 bitkisi, 30’ar dayanıklı ve duyarlı ebeveynler ve 30 F1 bitkisi kullanılmıştır. Testleme sonucu X2 (Khi-kare) testine göre değerlendirilmiştir. Test edilen F2 popülasyonunda X2 değeri 0.298 (P=0.585) olup, 3:1 D:H dağılımı hipotezi istatiksel açıdan önemli bir sapma göstermemiştir. Bu sonuca göre dayanıklılık için açılımın 3:1 olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, BC1 bitkilerinin testleme sonrası X2 değeri 1.64 (P=0.199) bulunmuş ve 1:1 dağılım hipotezinden önemli bir sapma göstermemiştir. Bu bulguların sonucunda dayanıklılığı ifade eden ve FORL olarak isimlendirilen genin tek ve tam dominant bir gen olduğu doğrulanmıştır.

Anahtar kelimeler


Domates; Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici; FORL; Dayanıklılık

Tam metin:

PDF


Referanslar


Agrios, G.N. 1988. Plant Pathology, 3rd Ed. Academic Pres, Inc., New York, pp 803.

Attitalla, H.I., Fatehi, J., Levenfors, J., Brishammar, S. 2004. A Rapid Molecular Method for Differentiating Two Special Forms (lycopersici and radicis lycopersici) of Fusarium oxysporum. Polish Journal of Microbiology, 53:111-116.

Can, C., Elekcioğlu, H., Yücel, S., Özaslan, M. 2003. Seralarda Domates Fusarium Solgunluğuna Neden Olan Türlerin Tanısı, Hastalık Oluşumunda Nematodlar ile İlişkileri ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi. TUBİTAK TARP-2371 No’lu Proje Sonuç Raporu.

Can, C., Yucel, S., Korolev, N., Katan, T. 2004. First Report of Fusarium Crown and Root Rot of Tomato Caused by Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici in Turkey. Plant Pathology, 53(6): 814.

Fazio, G., Stevens, M., Scott, J.W. 1999. Identification of RAPD Markers Linked to Fusarium Crown and Root Rot Resistance (Frl) in Tomato. Euphytica, 105: 205-210.

Gordon, T.R., Okomato D., Jacobson, D.J. 1989. Colonization of Muskmelon and Nonsusceptible Crops by Fusarium oxysporum f.sp. melonis and Other Species of Fusarium. Phytopathology, 79:1095-1100.

Jones, J.B., Jones, J.P., Stall, R.E., Zitter, T.A. 1991. Compendium of Tomato Diseases. American Phytopathological Society Press, 73 p. St.Paul,MN.

Korolev, N., Katan, J., Katan, T. 2000. Vegetative Compatibility Groups of Verticillium dahliae in Israel: Their Distribution and Association with Pathogenicity. Ecology and Population Biology, 90(5): 529-536.

Laterrot, H., Moretti, A. 1991. Allelism of Various FORL Resistance Sources. Rep Tomato Genet Coop, 41:28-30.

Omar, I., O’Neill, T.M., Rossall, S. 2006. Biological Control of Fusarium Crown and Root Rot of Tomato with Antagonistic Bacteria and Integrated Control When Combined with the Fungicide Carbendazim. Plant Pathology, 55: 92–99.

Roberts, P.D., McGovern,R.J., Datnoff, L.E. 2000. Fusarium Crown and Root Rot of Tomato in Florida. Plant Pathology Fact Sheet, 4 p., Florida.

Vakalounakis, D.J., Laterrot, H., Morettı, A., Ligoxigakis, E.K., Smardas, K. 1997. Linkage Between Fr1 (Fusarium oxysporium f. sp. radicis-lycopersici resistance) and Tm-2 (tobacco mosaic virus resistance-2) Loci in Tomato (Lycopersicon esculentum). Annals of Applied Biology, 130:319-323.

Vakalounakis, D.J. 1988. The Genetic Analysis of Resistance to Fusarium Crown and Root Rot of Tomato. Plant Pathology, 37: 71-73.

Vakalounakis, D.J., Fragkiadakis, G.A. 1999. Genetic Diversity of Fusarium oxysporum Isolates From Cucumber: Differentiation by Pathogenicity, Vegetative Compatibility, and RAPD Fingerprinting. Ecology and Population Biology, 89(2):161-168.

Yeşilova, O., Karaca, G. 2007. Determination of the Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Plant Growth and Fusarium Wilt of Melon Plants. III. Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Acta Horticulturae, 729: 493-498.

Zink, F.W., Gubber, W.D. 1986. Inheritance of Resistance to Races 0 and 2 of Fusarium oxysporum f.sp. melonis gyneocious Muskmelon. Plant Disease, 70:676-678. 8
DERİM in


DOAJ (Directory of Open Access Journals )                                 FAO AGRIS 

               

 

TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri (Tarım) Veri Tabanı               OpenAIRE 

                                   

 

  GOOGLE AKADEMİK

  

 

ISSN : 1300-3496
e-ISSN : 2149-2182

Creative Commons Lisansı
Derim Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

------------------------------------------------------------------

DERİM

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Demircikara Mh. Paşakavakları cad. No:11, P.K.35 Antalya

derim@derim.com.tr

www.derim.com.tr