BAZI DOMATES HATLARININ DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV=TOMATO SPOTTED WİLT VİRUS)’NE KARŞI REAKSİYONLARININ MEKANİK İNOKULASYON YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Asu OĞUZ, Ş. Şebnem ELLİALTIOĞLU, Nejla ÇELİK, Aylin KABAŞ, Sinan ZENGİN
2.160 2.903

Öz


Son yıllarda dünyada ve ülkemizde domates yetiştirilen alanlarda sıkça görülen domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus=TSWV), %42.1 ile %95.5 arasında ürün kayıplarına neden olabilmektedir. Hastalık etmeni virüs ile mücadelede en etkin yöntem genetik dayanıklılıktır. Bu hastalığa karşı dayanıklılık, Solanum peruvianum türünden elde edilmiş dominant tek bir gen olan Sw-5 geni ile idare edilmektedir. Bu çalışmada, ıslah çalışmalarında pratik olarak kullanılabilecek mekanik inokulasyon yöntemi ile hastalığa dayanıklılıkları farklı beş farklı domates genotipi testlenmiştir. Çamköy-Antalya yöresinden elde edilen TSWV izolatı (TSWV-15) ile yapılan mekanik inokulasyon çalışmaları sonucunda hassas ve dayanıklı bireyler tespit edilmiştir. Testlemelerde dayanıklı materyal olarak, Sw-5 geni ihtiva ettiği bilinen LA 3667 çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan diğer materyaller Çeşit-1 (dayanıklı ticari çeşit; FORMULA F1), Çeşit -2 (hassas ticari çeşit; BATEM ÖZÇELİK F1), Hat-1(BATEM-114) ve Hat-2 (BATEM-115)’ dir. Virüsün mekanik inokulasyonu sonucunda Çeşit-1 ve LA 3667, TSWV-15 izolatına karşı dayanıklı bulunmuş; Çeşit-2, Hat-1 ve Hat-2’nin ise hassas olduğu tespit edilmiştir. Antalya yöresinden izole edilen virüs izolatına karşı Sw-5 genini bulunduran domates çeşitlerinin dayanıklılık gösterdiği; geliştirilecek dayanıklı çeşitlerde gen kaynağı olarak Sw-5 genini bulunduran çeşitlerin kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Tam metin:

PDF
DERİM in


DOAJ (Directory of Open Access Journals )                                 FAO AGRIS 

               

 

TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri (Tarım) Veri Tabanı               OpenAIRE 

                                   

 

  GOOGLE AKADEMİK

  

 

ISSN : 1300-3496
e-ISSN : 2149-2182

Creative Commons Lisansı
Derim Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

------------------------------------------------------------------

DERİM

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Demircikara Mh. Paşakavakları cad. No:11, P.K.35 Antalya

derim@derim.com.tr

www.derim.com.tr