PARTENOKARP VE PARTENOKARP OLMAYAN PATLICANLARIN (Solanum melongena L.) BAZI VEJETATİF VE GENERATİF GELİŞME PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Hatice Filiz BOYACI, Asu OĞUZ, Mine ÜNLÜ, Ahmet EREN, Volkan TOPÇU, Süleyman ERKAL
1.751 1.111

Öz


Patlıcanda partenokarp ve partenokarp olmayan genotiplerin vejetatif ve generatif gelişme parametreleri arasındaki ilişki incelenerek, bu parametrelerin partenokarpiye eğilimli çeşitlerin ıslahında seleksiyon kriteri olarak kullanılıp kullanılmayacağı araştırılmıştır. Çalışma 2002-2003 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Bölümü’nde yürütülmüştür. 16 genotipin kullanıldığı çalışmada vejetatif gelişme parametrelerden bitki boyu (cm), gövde çapı (cm) ve yaprak sayısı (adet), generatif parametrelerden ise polen canlılığı (%), polen miktarı (adet) ve çimlenmesi (%) incelenmiştir.
Partenokarp ve partenokarp olmayan genotiplerin sıcak koşullarda verdikleri yanıt benzerdir. Soğuk koşullarda ise her genotipin reaksiyonu birbirinden farklıdır. Polen canlılığı ve miktarı ile polen sayısı ve çimlenmesi arasında korelasyon bulunamamıştır. İncelenen parametrelerin patlıcanda partenokarpik çeşit geliştirme ıslah çalışmalarında seleksiyon kriteri olarak kullanılamayacağı kanısına varılmıştır.


Tam metin:

PDF
DERİM in


DOAJ (Directory of Open Access Journals )                                 FAO AGRIS 

               

 

TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri (Tarım) Veri Tabanı               OpenAIRE 

                                   

 

  GOOGLE AKADEMİK

  

 

ISSN : 1300-3496
e-ISSN : 2149-2182

Creative Commons Lisansı
Derim Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

------------------------------------------------------------------

DERİM

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Demircikara Mh. Paşakavakları cad. No:11, P.K.35 Antalya

derim@derim.com.tr

www.derim.com.tr