BAZI TURUNÇGİL TÜRLERİNE UYGUN RAPD MARKÖRLERİN BELİRLENMESİ

Münevver GÖÇMEN, Cahit ÇAKIR, İlknur POLAT
1.922 809

Öz


Citrus cinsine ait farklı türler ile poncirus cinsi arasındaki filogenetik ilişkiyi belirlemek ve bu cins ve türlere ait moleküler markörler oluşturmak amacı ile yapılan bu çalışmada RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) moleküler tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, ‘Pixie’ mandarini (Citrus reticulata Blanco), ‘Navelina’ portakalı (Citrus sinensis Osb.), ‘Star Ruby’ altıntopu (Citrus paradisi Maef) ile Flying Dragon (Poncirus trifoliata (L.) Raf) materyal olarak kullanılmıştır. Yirmi farklı tesadüfi nükleotid diziliminden oluşan 10 mer’lik (bazlık) RAPD primerlerinin (Operon F) kullanıldığı çalışmada, primerlerin 4 tanesinde (OF-17, OF-18, OF-19 ve OF-20) hiç DNA amplifikasyonu gerçekleşmemiş, diğer 16 primerde ise monomorfik ve polimorfik bant sayısı sırasıyla 40 ve 125 olarak bulunmuştur. Özellikle anaç olarak kullanılan Flying Dragon farklı olarak oluşturduğu çok sayıdaki polimorfik DNA bantları ile diğer turunçgil türlerinden kolaylıkla ayrılmıştır. Araştırma bulguları, elde edilen polimorfik DNA bantlarının tekrarlanabilir olduğunu, Citrus cinsine ait türlerde ve Ponsirus cinsinde RAPD tekniğinin kolaylıkla uygulanabileceğini göstermiştir. Benzerlik oranı indeksine göre birbirine en uzak (%21) ‘Pixie’ mandarin çeşidi ile Flying Dragon bulunurken, en yakın (%56) ‘Pixie’ mandarin çeşidi ile ‘Navelina’ portakal çeşidi bulunmuştur.

Tam metin:

PDF
DERİM in


DOAJ (Directory of Open Access Journals )                                 FAO AGRIS 

               

 

TÜBİTAK/ULAKBİM Yaşam Bilimleri (Tarım) Veri Tabanı               OpenAIRE 

                                   

 

  GOOGLE AKADEMİK

  

 

ISSN : 1300-3496
e-ISSN : 2149-2182

Creative Commons Lisansı
Derim Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

------------------------------------------------------------------

DERİM

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Demircikara Mh. Paşakavakları cad. No:11, P.K.35 Antalya

derim@derim.com.tr

www.derim.com.tr